ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

7
Print Friendly, PDF & Email

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διακηρύσσει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη Διενέργεια Δημόσιας, Μειοδοτικής, Φανερής και Προφορικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου, η οποία θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις, στα γραφεία της Επιχείρησης, στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου, επί της οδού Βασ. Σοφίας, αρ. 85,  ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας Ακινήτων της Επιχείρησης, για τη στέγαση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Επιχείρησης.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης (1ος όροφος του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου), πλην του τιμήματος, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας διακήρυξης, ήτοι μέχρι και την  Τετάρτη 22η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 16:00 μ.μ. σε σφραγισμένους φακέλους και με αριθμό πρωτοκόλλου, διαφορετικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, εντός της παραπάνω εικοσαήμερης προθεσμίας, γεγονός το οποίο, στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας οποιαδήποτε υποβολή προσφοράς θεωρείται εκπρόθεσμη.

ΑΔΑ Περίληψης Διακήρυξης : 6ΨΦ0465ΤΒΞ-2ΧΜ

ΑΔΑ Όρων Διακήρυξης : 9ΥΩΟ465ΤΒΞ-Φ5Ο

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ