ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ), για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου και την μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (OTKZ), για χρονικό διάστημα δύο ετών, με δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα (1) έτος

3
Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου προκηρύσσει ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ, ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ), σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/Α/1981) «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» και με τους όρους διακήρυξης όπως αυτοί ορίστηκαν με την υπ΄αριθμ. 212/2024 (ΑΔΑ: 6A6XΩΨ9-ΠΓΜ)  Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής,   για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου και την μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (OTKZ), για χρονικό διάστημα δύο ετών,  με δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα (1) έτος .

212ΑΔΕ-6Α6ΧΩΨ9-ΠΓΜ (ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

90ΔΞΩΨ9-ΥΘΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP


Download on the App Store


Get it on Google Play

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ