ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 2022

750

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α) Όλα τα βρέφη και νήπια που αιτήθηκαν και δικαιούνται ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ, επανεγγράφονται στο Σταθµό της 1ης τους επιλογής για το σχολικό έτος 2021 2022. Β) Όλα τα νήπια κατοίκων του ∆ήµου Κηφισιάς που αιτήθηκαν ΕΓΓΡΑΦΗ στον Παιδικό Σταθµό «Σοφία Γκίκα», στον Παιδικό Σταθµό «Νέλλη Κοκορίνου» και στον Β’ Παιδικό Σταθµό Νέας Ερυθραίας εγγράφονται στο Σταθµό της 1ης τους επιλογής για το σχολικό έτος 2021 2022.

 Γ)  Όλα τα νήπια κατοίκων του ∆ήµου Κηφισιάς που αιτήθηκαν ΕΓΓΡΑΦΗ στα νηπιακά τµήµατα του Βρεφονηπιακού Σταθµού «ΧΑΝ» και του Βρεφονηπιακού Σταθµού επί της οδού Ιωνίας 37 «Γοργόνες και Μάγκες» εγγράφονται στο Σταθµό της 1ης τους επιλογής για το σχολικό έτος 2021 2022.

∆) Τα νήπια που αιτήθηκαν ΕΓΓΡΑΦΗ στον Παιδικό Σταθµό «LA LA LAND» , στον Παιδικό Σταθµό «Βίλα Μίχλ» και στον Γ Βρεφονηπιακό Σταθµό Νέας Ερυθραίας αναµένουν τα αποτελέσµατα της µοριοδότησης. Όσα δεν ενταχθούν στο Σταθµό 1ης επιλογής δύνανται να ενταχθούν σε σταθµούς της 2 ης ή 3ης επιλογής τους ή σε διαθέσιµες κενές θέσεις σε Σταθµούς υπόδειξης της υπηρεσίας.

Ε) Όλα τα βρέφη κατοίκων του ∆ήµου Κηφισιάς που αιτήθηκαν ΕΓΓΡΑΦΗ στον βρεφικό Σταθµό «Ανθούλα Αµπατζή» και στο βρεφικό τµήµα του Βρεφονηπιακού Σταθµού «ΧΑΝ» εγγράφονται στο Σταθµό της 1ης τους επιλογής για το σχολικό έτος 2021 2022.

 ΣΤ) Τα βρέφη κατοίκων του ∆ήµου Κηφισιάς που αιτήθηκαν ΕΓΓΡΑΦΗ στον βρεφικό Σταθµό «Γιγαντονανάκια», στο βρεφικό τµήµα του Βρεφονηπιακού Σταθµού επί της οδού Ιωνίας 37 «Γοργόνες και Μάγκες» , στον Α Βρεφικό Σταθµό Νέας Ερυθραίας και στο βρεφικό τµήµα του Γ Βρεφονηπιακού Σταθµού Νέας Ερυθραίας» αναµένουν τα αποτελέσµατα της µοριοδότησης. Όσα δεν ενταχθούν στο Σταθµό 1ης επιλογής δύνανται να ενταχθούν σε σταθµούς της 2ης ή 3ης επιλογής τους ή σε διαθέσιµες κενές θέσεις σε Σταθµούς υπόδειξης της υπηρεσίας.

Ζ) Οι εµπρόθεσµες αιτήσεις µη κατοίκων και οι εκπρόθεσµες αιτήσεις θα εξεταστούν µετά την οριστικοποίηση των αποτελεσµάτων.

Η) Ο Παιδικός Σταθµός «ΑΜΠΟΛΕΣ» δεν θα φιλοξενήσει νήπια λόγω µη ζήτησης των προσφερόµενων θέσεων από τους γονείς. Από το προσεχές σχολικό έτος θα στεγαστούν στο εν λόγω ακίνητο τα Γραφεία σχεδιασµού, συντονισµού, παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου κοινωνικών πολιτικών προσχολικής αγωγής Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας.

Δείτε περισσότερα στη σχετική  απόφαση του Δ.Σ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Ειδικής επιτροπής επιλογής παιδιών για το σχολικό έτος 2021 2022. (εδώ)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play