Διοικητικό Συμβούλιο «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

8

To νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς με την επωνυμία: «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», ορίστηκε από το Δ.Σ. του Δήμου Κηφισιάς ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παπαδόπουλος Γιώργος Δημοτικός Σύμβουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καραγιαννάκης Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος

 

Τακτικά Μέλη:

Βουτσινά Αγλαΐα (Άντα)

Αναστασιάδης Κωνσταντίνος

Κιτάντζης Γιάννης

Μανωλιάκης Μιχαήλ – Άγγελος

Ραυτόπουλος Παναγιώτης (Πάνος)

Κανακάκη Ελίνα

Ποντικάκη Νικολέττα (Νίκη) Δημοτική Σύμβουλος

Φωτάκη Μαρία

 

Αναπληρωματικά μέλη:

Μαρκόπουλος Μιχάλης

Παπαµατθαίου Βασιλική

 Σκορδίλη Ειρήνη

Μουλά Βασιλική (Μπέσσυ)

Σούρπης Ιωάννης

Κακογιάννης Απόστολος

Πάντου Σοφία, ∆ηµοτική Σύµβουλος

∆ιονυσιώτης Σπυρίδων

Τσαγκαράκης Ευάγγελος

Πραµµαντιώτης Παναγιώτης

 

Η διάρκεια της θητείας του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ορίζεται έως την 31-12-2023, τηρουµένων των ειδικότερων διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, άρθρο 240 του Ν.3463/2006.

Ο πρώην ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Καραγιαννάκης Περικλής παραµένει επίτιµο µέλος του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆., σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 10/2003 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play
Περισσότερα ....για εσάς

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ